Nama Beserta Gelar | Full Name with Title


Dr. Gabriel Tirtawijaya S.Pi., M.Si., M.Eng.

Riwayat Ajar | Courses Taught


2020

BIOTEKN PANGAN FUNGSIONAL & NUTRISI Nutrition & Functional Food Biotech.
Fisiologi Hewan Animal Physiology
KULTUR JARINGAN LANJUT ADVANCED PLANT TISSUE CULTURE
Pangan Fungsional & Nutraseutical Functional Foods and Nutraceuticals
Teknologi Hasil Hewani Processing Technology of Animal Based Products
Toksikologi Toxicology