Nama Beserta Gelar | Full Name with Title


Agus Susilo SE.,M.M.,MBA.,Ak.,QIA,CA

Riwayat Ajar | Courses Taught


2017

AUDITING AUDITING
AUDITING LANJUTAN ADVANCE AUDITING
AUDITING SISTEM INFORMASI AUDITING INFORMATION SYSTEM
LAB. AUDITING
PRAKTIK KERJA APPRENTICESHIP
PRAKTIK KERJA LAPANGAN APPRENTICESHIP
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI I ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM I
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI II ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM II
TUGAS AKHIR