Nama Beserta Gelar | Full Name with Title


Dr. Gisela Buschle Diller

Riwayat Ajar | Courses Taught


2021

Evaluasi Gizi Pangan Food Nutrition Evaluation
Pengemasan dan Penyimpanan Packaging and Storage

2020

Analisa Pangan Food Analysis
Kimia Analitik Analytical Chemistry
Kimia Pangan dan BTM Food Chemistry and Food Additives