Nama Beserta Gelar | Full Name with Title


Ertambang Nahartyo M.Sc., Ph.D.

Riwayat Ajar | Courses Taught


2018

AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN Advanced Management Accounting

2017

AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN Advanced Management Accounting