Nama Beserta Gelar | Full Name with Title


Nosy Yodi Metana, SE.,MM.,Ak.

Riwayat Ajar | Courses Taught


2018

AUDITING AUDITING
Auditing Sistem Informasi Information System Auditing
LAB. AUDITING AUDITING LAB
PRAKTIK KERJA APPRENTICESHIP
PRAKTIK KERJA LAPANGAN APPRENTICESHIP