Nama Beserta Gelar | Full Name with Title


Ir. Prajoga Sumarjanto.,M.Kom

Riwayat Ajar | Courses Taught


2017

ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INFORMATION SYSTEM ANALISYS & PLANNING